Der findes i Google Analytics en række muligheder som du ikke får ved en standard installation. Misura kan hjælpe dig med både at sikre en optimal installation og samtidig foretage en række justeringer der tilsammen øger indsigten i dit website væsentligt.

Formålet er, at du skal fokusere på optimering af indholdet på dit websie og ikke på filtre, mål, dashboards og andre indstillinger i Google Analytics.

Google Analytics kan tilpassen enhver:

  1. Den indholdsansvarlige
  2. IT eller den tekniske webmaster
  3. Marketingafdelingen / den kampagneansvarlige
  4. Den produktansvarlige
  5. Ledelsen og andre interessenter for den generelle besøgsadfærd og evt. salg på websiet

Fokus på hverdagen

Formålet er, at der fx. til hver af de forskellige grupper automatisk pr. e-mail leveres en række udvalgte rapporter der er skrædersyet til den enkeltes ansvarsområde.

Dermed holdes der fokus i hverdagen – og visse rapporter kan tilmed tjene til direkte inspiration og belyse helt konkrete områder som der bør arbejdes mere i dybden med.

Spring det tekniske over

Misura påtager sig gerne at koordinere med enten din CMS-leverandør eller web/IT-afdeling i forbindelse med implementeringen.

Inspiration til dit website

De forskellige rapporter i Google Analytics er tilsammen en god inspirationskilde til, hvordan du kan lave forbedringer på dit website. Misura har flere års erfaring med at udnytte informationen i disse rapporter.

Hør om dine muligheder

Kontakt Misura og få en tilbagemelding på, hvilke særlige muligheder der findes for dit website, og om, i hvor høj grad du vil kunne drage nytte af data fra Google Analytics.